Mae gen i gymhelliant a hyder pan rydw i’n egnïol yn gorfforol ac rydw i’n

  • mwynhau beth rydw i’n ei wneud ac yn hapus yn cymryd rhan;
  • canolbwyntio wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau;
  • mwynhau heriau ar fy mhen fy hun ac wrth weithio gydag eraill;
  • cadarn ac yn gwneud fy ngorau;
  • cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau corfforol yn ddyddiol.

Rydw i’n gallu

  • dweud gan ddefnyddio termau a brawddegau syml sut mae fy nghorff yn newid pan rydw i’n egnïol yn gorfforol;
  • defnyddio termau syml i ddisgrifio fy ngweithredoedd;
  • estyn a gosod offer gyda chymorth yn ôl yr angen.