Camau Cynnydd
Mae’r Camau Cynnydd yn ‘gerrig milltir’ yn natblygiad y siwrnai llythrennedd corfforol. Mae pob Cam Cynnydd yn dynodi’r cerrig milltir ar draws yr elfennau llythrennedd corfforol. Mae’r elfennau wedi cael eu grwpio fel a ganlyn:

Cymhelliant a Hyder;
Gwybodaeth a Dealltwriaeth;;
Medrusrwydd Corfforol.

 

Bydd y fideo ym mhob Cam Cynnydd yn cyflwyno lluniau sy’n dod â’r Siwrnai Llythrennedd Corfforol yn fyw. Mae Hyder a Chymhelliant yn anodd iawn eu disgrifio ac mae’r lluniau yma’n eich helpu chi i’w hadnabod. Dyma’r ‘Beth’.


Olion Traed

Mae’r deunyddiau a gyflwynir yma’n gysylltiedig â strategaethau addysgu a dysgu effeithiol ac yn cynnwys syniadau a chysyniadau darparu sy’n eich cefnogi chi i helpu dysgwyr i wneud cynnydd ar hyd eu siwrnai llythrennedd corfforol.  Dyma’r ‘Sut’.


Blychau Adnoddau

Mae’r ‘Blwch Adnoddau’ wedi cael ei greu yn ystod y 10 mlynedd diwethaf i gefnogi datblygiad llythrennedd corfforol plant. Mae posib defnyddio llawer o’r adnoddau gyda phlant i’w cael i gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu hwyliog, diogel a phriodol. Mae’r adnoddau wedi cael eu rhannu i’r rhai sy’n cefnogi datblygiad gwybodaeth a dealltwriaeth a’r rhai sy’n cefnogi datblygiad medrusrwydd corfforol. Cafodd llawer ohonynt eu creu fel rhan o’r prosiectau Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (AGChY) a’r Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (RhLlCY). I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma ar gyfer gwefan Chwaraeon Cymru.