Hoffai Chwaraeon Cymru ddiolch i’r cydweithwyr canlynol am eu hamser a’u harbenigedd wrth
i ni ddatblygu’r Siwrnai Llythrennedd Corfforol.

 
Sam James Ysgol Gyfun Rhymni
Jane Anthony Ysgol Gynradd Goetre
James Gardner Llysgennad Ifanc
Lowri Edwards Myfyrwraig ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd
Yr Athro Gareth Stratton Prifysgol Abertawe
Dr Anna Bryant Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Paul Rainer Prifysgol De Cymru
Dr Jon Oliver Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Nalda Wainwright Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Elaine Perry Arweinydd Strategol AGChY – Rhanbarth y Gorllewin
Carole Raymond Ymgynghorydd Addysg ac AG Allanol
Sharon Mason Arbenigwr Rhwydwaith ar gyfer AG
Chris Ower Rheolwr Rygbi URC – Rhanbarth Gleision Caerdydd
Julie Rotchell Rheolwr yn Chwaraeon Cymru
Helen Hughes Uwch Swyddog yn Chwaraeon Cymru, Arweinydd Prosiect Arbenigol
Marc Gregson Uwch Swyddog yn Chwaraeon Cymru
Jon Moody Rheolwr AGChY – Rhanbarth y De Ddwyrain
Kirsty Edwards Rheolwr AGChY – Rhanbarth y Gorllewin
Jan English Ymgynghorydd AGChY ac Awdur
Julia Longville Aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru
Osian Williams Prif Swyddog AG a Chwaraeon
Steve Woodfine Cangen Polisi Chwaraeon Llywodraeth Cymru
Ieuan Jones Arweinydd Strategol y Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion – Rhanbarth y Gogledd